Podczas lekcji bibliotecznej dzieci zwiedziły wybrane pomieszczenia biblioteki – czytelnię, wypożyczalnię, pracownię internetową oraz zapoznały się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dowiedziały się także, w jaki sposób wypożycza się książki i jak należy zachować się w bibliotece. Poznały książki elektroniczne e-książki, e-booki, czytnik – legimi oraz książki elektroniczne w „chmurze”.

     Z dziećmi spotkała się także pisarka i regionalistka Zofia Macek, która opowiedziała uczniom jak powstają jej książki, kto do nich przygotowuje ilustracje, gdzie drukuje się książki i kim jest ich wydawca. Na przykładzie ostatniej swojej publikacji autorka pokazała dzieciom jak z odręcznie zapisanych tekstów, poprzez opracowanie okładki, tekstu, spisu treści i ilustracji powstaje nowa książka.

     Na zakończenie spotkania dzieci wykonały według własnego pomysłu zakładki do książek.

     Celem spotkania było poznanie zawodu bibliotekarza, zachęcanie dzieci do systematycznego korzystania z biblioteki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych u najmłodszych czytelników i ich rodziców, natomiast lekcja biblioteczna i spotkanie z pisarką przyczyniło się do wzbogacenia wiadomości dzieci na temat powstawania książki.GBP w Jaśle z/s w Szebniach