Wojciech Breowicz urodził się 16 stycznia 1902 roku w Osobnicy k/ Jasła. Zadebiutował w 1920 roku wierszem pt. „Do młodzieży” opublikowanym w „Młodej Polsce”. Autor wierszy wydanych w tomiku poetyckim „Echa wiejskie” (1928), „Łazarzu wstań” (1935), „Zamek Odrzykoński” (1928), „Z prochu ziemi” (1947), „Ślady Piasta pod piniorami” (1961). Współtwórca Związku Literatów Ludowych oraz pisma Wieś - Jej Pieśń. W 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii. Jako działacz polonijny wydał Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934). W czasie II wojny światowej prezes Związku Ochotników Polskich z Ameryki Południowej, od 1944 walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W latach 1948-1958 wydawał w Kurytybie pismo Siewca.

     Współpracował także z wydawanym w Polsce pismem Wieś. Współtwórca gazety „Ludowiec Podkarpacki” - jednodniówki wydawanej przez zespół redakcyjny: J. Stanisz, A. Gerlaszyński, J. Siciński, W. Breowicz. Było to pierwsze pismo na terenie powiatu krośnieńskiego wydawane przez chłopów i dla chłopów. Działacz ruchu ludowego w dwudziestoleciu międzywojennym związany z W. Witosem. Zmarł w Kurytybie 24 stycznia 1966 roku.

     Uczestnicy spotkania, dzięki prezentacji multimedialnej prześledzili losy Wojciecha Breowicza, mieli również okazje zapoznać się z niektórymi dokumentami zgromadzonymi przez Cyfrowe Archiwum. Na zakończenie delegacje z każdej klasy zapaliły znicz pod obeliskiem.

     Spotkanie odbyło się 25 kwietnia br., w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy.

 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach