Drukuj

 

     Kampania domków wolnego udostępniania ma na celu propagowanie czytelnictwa w miejscowościach o utrudnionym dostępie do literatury. Budowa pięciu domków tak zwanych bookcrossingów ma na celu bezpłatny dostęp do książek, w których znajduje się literatura piękna, bajki dla najmłodszych, prasa o tematyce związanej z zapobieganiem alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. Już teraz wolny dostęp do książek w bookcrossingach znajduje się w Gorajowicach i Kowalowach. Wkrótce domki powstaną w Niepli, Łaskach i Żółkowie. Inicjatywa wpisała się w XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn. (DO)wolność czytania.

     Każdy mieszkaniec danej miejscowości może swobodnie z takiej biblioteczki wziąć interesującą go literaturę, a także zostawić dla innych osób własne książki i poradniki. W bookcrossingach będą także umieszczane ulotki, z których mieszkańcy dowiedzą się gdzie szukać pomocy, z adresami i telefonami instytucji, szpitali, specjalistycznych ośrodków pomocy.

     Akcja propagująca racjonalne wykorzystanie czasu wolnego poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do książek o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, a także o tematyce patriotycznej i obyczajowej. Organizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do promocji wartości czytelnictwa, odpowiedzialności za mienie, tolerancji oraz podnoszenie wartości patriotycznych
i kulturowych.

     Wolny dostęp do książek jest alternatywą do spędzania wolnego czasu dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Akcja czytelnicza zorganizowana z okazji 60-lecia założenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. Współfinansowanaze środków finansowych gminy Jasło, GBP i wolontariuszy.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach