Od 24 listopada trwają  prace przy rekonstrukcji zabytkowej plebanii w Szebniach. Obiekt będzie służył jako nowa, główna siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Na koniec roku został zakończony pierwszy etap prac ogólnobudowlanych na łączną kwotę 364 920,54 zł.

Suma dofinansowania, jaką otrzymała biblioteka to 1 122 000,00 zł. Całość  zadania wyniesie ok. 1 644 000,00 zł.  Zadanie realizowane jest  w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach