„Kopciuszek” jest  chyba najbardziej znaną baśnią na świecie. Ponoć znana już była w starożytności. Ta historia jest opisywana przez wielu autorów, jednak najsłynniejsze jej opracowania literackie należą do Charlesa Perrault i Braci Grimm. Baśń o Kopciuszku doczekała się wielu adaptacji filmowych na całym świecie.

 

     Mieszkańcy Osobnicy mieli okazję obejrzeć sztukę teatralną o tej skromnej dziewczynie w wykonaniu Teatru Scena PRL z Krosna.  Sztuka ta przyciągnęła wielu widzów, zarówno tych najmłodszych jak i tych trochę starszych, którzy świetnie bawili się na występie.

     Spotkanie z teatrem odbyło się podczas zimowych ferii 14 stycznia w Filii  Gminnej Biblioteki Publicznej w Osobnicy.GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Filia GBP w Osobnicy