Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 24 stycznia 2018
Imieniny Felicji, Tymoteusza, Rafała
Dodano: 2012-03-07

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece                                           

        Program Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek umożliwia prowadzenie atrakcyjnych zajęć dla młodzieży rozwijających swoje pasje i talent w bibliotekach. Nowe ścieżki tematyczne, otwarta baza materiałów pomocniczych, Bibliotekablog, warsztaty regionalne oraz bogata oferta wsparcia dla bibliotekarzy pozwala na prowadzenie ciekawych zajęć. Stworzono trzy nowe ścieżki tematyczne: „Graj w dziedzictwo”, „Biblioteka pełna filmu” i „Pamięć o pisarzach”.

        Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z filiami w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach przystąpiła do ścieżki edukacyjnej „Pamięć o pisarzach” pt. „Między światem dziecka a dojrzałością – młodzi w bibliotece”. Program edukacyjno - wychowawczy  przybliży młodym czytelnikom postać i twórczość Janusza Korczaka, któremu poświęcony jest rok 2012.  Janusz Korczak  był prekursorem pedagogiki opiekuńczej, działań na rzecz praw dziecka, resocjalizacji  i opieki nad dzieckiem trudnym. Pragniemy także zachęcić młodych ludzi do czytania poezji Wisławy Szymborskiej, szczególnie tej związanej z naszym regionem jak utwór poświęcony więźniom obozu zagłady w Szebniach pt. „Obóz głodowy pod Jasłem”. Odbędzie się również debata poświęcona Czesławowi Miłoszowi, Nobliście wciąż odkrywanemu w naszych bibliotekach.

         Nasz projekt będzie realizowany poprzez wystawy, konkursy, warsztaty plastyczne
i literackie, spotkania autorskie połączone ze świętem poety, dyskusje nad książką, debatę – „Wokół Miłosza” oraz wieczór poezji. W czerwcu w filii bibliotecznej odbędzie się bal u Króla Maciusia połączony z akcją „Gmina Jasło czyta dzieciom”. Zadania projektowe realizowane są od lutego do sierpnia br. Najbliższe warsztaty 15 marca o godzinie 15.00. Serdecznie zapraszamy do GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

                                                           

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2012-03-07


REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO


Pod tytułem: OZDOBY ŚWIĄTECZNEGO STOŁU

KONKURS ADRESOWANY JEST DO DZIECI , UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY  JASŁO.
ORGANIZATOR:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy.
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy
 CEL KONKURSU:
- prezentacja możliwości twórczych dzieci,
- zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice:
- kartka świąteczna, pisanka,
- stroik wielkanocny
2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła
 oraz tel. kontaktowy do  rodziców, opiekunów autora.
PRZEBIEG KONKURSU:

- termin składania prac w  Gminnej Bibliotece Publicznej  i  filiach bibliotecznych w Trzcinicy, Osobnicy   i   Warzycach upływa dn. 28. 03.2012 r.
- oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,
- najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe) w 3 grupach wiekowych:  przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP.
- szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
- organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.
Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród  i wyróżnień,  odbędzie  się dn. 30.03.2011 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, na które serdecznie zapraszamy  autorów prac, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.  
 

 Podsumowanie konkursu połączone będzie z pokazem
   i warsztatami zdobienia pisanek wielkanocnych.
 

Dodano: 2012-03-05

Spotkanie z historią
„Czas jest w historii skarbem, jego straty nic powetować nie może.”
                                                                                                 (Paweł Jasienica)

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach 2 marca 2012 roku był organizatorem spotkania z historią.
Gościem specjalnym była Alicja Wancerz-Gluza z Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie, która zaprezentowała film, historię Karty i jej osiągnięcia. Omówiła również formy działania cyfrowego archiwum oraz  na czym polega oddolna digitalizacja lokalnych świadectw historycznych.
          Zofia Macek omówiła dzieje obozu hitlerowskiego w Szebniach, które poznała poprzez spotkania z więźniami obozu we wrześniu 1979 roku.
          Anna Chmura przedstawiła biografię Wojciecha Breowicza.
          Maria Tomasik opowiedziała  historię swojej babci i mamy- działaczek społecznych na rzecz kobiet wiejskich na tle dziejów historycznych gminy Tarnowiec.
           Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP przedstawiła prezentację multimedialną omawiając archiwalia zgromadzone w CATL. Nie zabrakło dokumentów historycznych dotyczących I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, stalinizmu, Peerelu oraz kolekcji zbiorów: W. Breowicza, M. Kurowskiej i S. Żurada.
Do naszego archiwum na bieżąco trafiają dokumenty przekazywane przez mieszkańców regionu. W ostatnim czasie  zbiory wzbogaciły się o dokumentację fotograficzną rodziny Śmietanów, Fryców oraz dokumenty dotyczące obozu hitlerowskiego w Szebniach przekazane przez Zofię Macek - badacza historii regionalnej.
Podczas uroczystości otwarto również wystawę malarstwa Stanisława Żurada, prezentowane prace można oglądać do 29 marca w siedzibie GBP w Szebniach.
          W spotkaniu udział wzięli: władze gminy Jasło, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, dyrektorzy gminnych bibliotek publicznych, mieszkańcy gminy Jasło i okolic, studenci, hobbyści, regionaliści, pisarze, grono przyjaciół biblioteki, młodzież z ZS w Szebniach oraz dziennikarze telewizyjni.
            Nie zabrakło podziękowań skierowanych do Alicji Wancerz-Gluza i Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od Stanisława Pankiewicza - Wójta Gminy Jasło za pomoc i wsparcie gminnej biblioteki w tworzeniu cyfrowego archiwum, które wręczyła Małgorzata Dubiel – Sekretarz Gminy Jasło.
           Na koniec wywiązała się przyjazna dyskusja i deklaracje współpracy z Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej i Fundacją Ośrodka KARTA.

          Wszystkie zgromadzone świadectwa historii w formie cyfrowej dostępne są zarówno
w czytelni, jak i w naszym archiwum pod adresem: http://szebnie.archiwa.org/

 


 

Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach


Dodano: 2012-02-28

Mieszkańcy Osobnicy nie zapomnieli o Rodaku

       W sobotnie popołudnie  w domu ludowym w Osobnicy odbyła się promocja książki „Trzy etapy – Pamiętniki” Wojciecha Breowicza.  Książka została  przygotowana do druku przez dyrektora i pracowników  Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w ramach Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA.

        Spotkanie  poprowadziła Marta Domagała, gości przywitał Jan Lazar z-ca wójta Gminy Jasło witając rodzinę poety z Osobnicy i Krosna, lokalne władze i licznie przybyłych mieszkańców Osobnicy. Koncert poetycki poświęcony pisarzowi swoim występem uświetniła młodzież z Zespołu Szkół w Osobnicy pod kierunkiem Anny Porębskiej, Grzegorza Łąckiego i  Marii Turek oraz bibliotekarze: Ewa Wieczorek, Beata Ablewicz, Izabela Tomaszewska i Agnieszka Jeleń.

      Uroczystość  była także okazją do ogólnych refleksji dotyczących  ideologii emigracyjnej, twórczości, tendencji  jaka przyświecała poecie oraz wpływie tych wydarzeń na jego życie osobiste    i rodzinę. Tymi spostrzeżeniami z uczestnikami podzieliła się Anna Chmura – krewna poety.

       Jerzy Przybyła sołtys wsi podziękował rodzinie za przybycie i podzielenie się wspomnieniami o Wojciechu  Breowiczu zwłaszcza tymi z emigracji. Szczególne podziękowania skierował do Anny Chmury, która kilka miesięcy temu przekazała Gminnej Bibliotece w Szebniach dokumentację archiwalną dotyczącą życia i twórczości poety. Gospodarz wsi przekazał kilka egzemplarzy książki dla rodziny w Brazylii.

       Stanisława Ablewicz – dyrektor GBP otworzyła wystawę złożoną z rękopisów, utworów niepublikowanych, listów do poety z Osobnicy z lat 1932, 1934, 1941,  fotografii  z Brazylii oraz dokumentów archiwalnych dotyczących współpracy z W. Witosem i działalności w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie pod dowództwem gen. W. Sikorskiego. Na wystawie znalazły się również pierwsze wydania: „Zamku Odrzykońskiego”, „Echa wiejskie”, „Przyśpiewki ludowe z Osobnicy- 1920” oraz maszynopis „Z prochu ziemi” i „Łazarzu wstań”.

        Prezentacja multimedialna poświęcona poecie i jego rodzinie żyjącej w Brazylii  przygotowana przez Izabelę Tomaszewską i Janusza Trudy wzbudziła ogólny podziw i zainteresowanie uczestników spotkania.  

       Takiej promocji mógłby pozazdrościć każdy  autor książek. Mimo wichury i kilkukrotnego braku prądu w sobotnie popołudnie dom ludowy w Osobnicy wypełniony był do ostatniego siedzącego miejsca. Mamy nadzieję, że na stałe przywróciliśmy pamięć o nieżyjącym rodaku Wojciechu Breowiczu, o którym nie zapomnieli również Ludowcy Ziemi Jasielskiej stawiając obelisk w 1986 roku  w Osobnicy.

      Wojciech Breowicz  urodził się w Osobnicy gmina Jasła 16 stycznia 1902 roku.  Zadebiutował w roku 1920 wierszem pt. „Do młodzieży” opublikowanym w czasopiśmie Młoda Polska. Autor m. in. tomiku poetyckiego „Echa wiejskie” (1928), a także książek takich jak: „Zamek Odrzykoński” (1928), „Ciernisty szlak” (1932), „Z prochu ziemi” (1947), „Ślady Piasta pod Piniorami” (1961), i in. Był współorganizatorem wychodzącego w latach 30 ubiegłego wieku czasopisma „Wieś − Jej Pieśń” oraz współtwórcą Związku Literatów Ludowych. W roku 1933 w poszukiwaniu pracy wyjechał do Brazylii, gdzie działał jako nauczyciel oraz organizator polskich szkół w Paranie, a także redagował czasopisma polonijne. Jako działacz polonijny wydał m. in. Polską literaturę ludową z wypisami (Kurytyba 1934). Zmarł na emigracji w Kurytybie 24 stycznia 1966 r.


     Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2012-02-23
Dodano: 2012-02-21
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone