W zabytkowej trzcinckiej plebanii trwa modernizacja całego budynku od wymiany poszycia dachowego do osuszenia fundamentów. Po zakończeniu prac swoją siedzibę będzie miała tu Filia Gminnej Biblioteki w Jaśle z siedzibą w Szebniach. Remont dofinansowano na kwotę ponad 552 tys. zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki. Wkład własny wynosi 184 037,00 zł.

 

     Plebania została zbudowana w latach 1890-1900 w stylu neorenesansowym. Była użytkowana jeszcze do lat 90-tych XX w. Koszt inwestycji, to ponad 736 tys. zł. Oprócz siedziby filii biblioteki publicznej, znaleźć się tu ma także centrum informacji turystycznej i lokalnej. Gmina Jasło w przyszłości planuje wprowadzenie „biletu łączonego”, uprawniającego do zwiedzania Karpackiej Troi i zabytkowego kościoła św. Doroty.
 
     Została już wymieniona stolarka okienna, poszycie dachowe, dobiega końca remont wewnątrz budynku oraz osuszenia fundamentów. Budynek będzie miał też nowa elewację. Prace przebudowy zakończą się końcem czerwca br., a od lipca zostaną wznowione dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku zabytkowej plebanii dla trzcinickiej filii bibliotecznej.

     FGBP otrzyma również nowe wyposażenie czytelni, pracowni internetowej, sali konferencyjnej  oraz punktu informacji turystycznej.

     Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to czytelnicy i użytkownicy biblioteki będą cieszyć się nowym budynkiem już od września 2020 r.S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach