Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach wypełniają funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych, które służą propagowaniu wiedzy, oświaty i kultury wśród mieszkańców gminy Jasło.

      Misją naszych bibliotek jest przede wszystkim dbanie o użytkownika, zaspakajanie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, naukowych oraz rozwijanie zdolności pisarskich, artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy biblioteką przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych użytkowników, profesjonalnie wykorzystującą całą wiedzę zawodową i dostępny warsztat informacyjny do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

     Gromadzimy zbiory do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.

     Zbiory biblioteczne wraz z ewidencją czytelniczą od 2015 roku opracowywane są w systemie elektronicznym w programie MAK+.

     Z propozycji i zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2017 roku skorzystało 27 082 osób. Wypożyczono 27 088 książek, 2981 czasopism, udzielono 2916 informacji, z Internetu skorzystało 4157 mieszkańców, a ze zbiorów cyfrowego archiwum 2648 os.

     W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 311 imprez, w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne, warsztaty regionalne, przeglądy artystyczne, konkursy, w których łącznie wzięło udział 4011 osób. GBP bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych tj. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Noc Bibliotek”.

     Księgozbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 1354 wol. Z dotacji gminy – 682 wol. oraz z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w ilości 443 książek, programu „Paczka Literacka” 92 wol. oraz dary czytelnicze 137 wydawnictw. Na zakup księgozbiorów do naszych bibliotek wydaliśmy ponad 26 000,00 zł.

     Biblioteki prowadzą stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.

     Nasze biblioteki odwiedzili następujący goście: Zofia Macek, Halina Urban, Agnieszka Bal, Maria Tomasik, Rozalia Kolanko, Edyta Zarębska, Alicja Antonik, Magdalena Podkulska, Teresa Oleszkowicz, Teatr Urwis, Teatr Maska z Krakowa, Zespół Allegretto, Zespół Pogórzanie, dziennikarze Piotr Chojecki i Bogdan Miszczak.

     W 2017 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 5 zadań projektowych, na które GBP pozyskała dofinansowanie z MKiDN, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, Fundacji AGORA. Subsydiowano film „Jako w Niebie, tak i w Komańczy”, który został zrealizowany przez TV Obiektyw w Krośnie. Zrealizowano programy MKiDN „Promocja Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, „Partnerstwo dla Książki”, „Paczka Literacka”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” na łączną kwotę 63 829,00 zł.

     Biblioteka główna w Szebniach i jej FGBP w Osobnicy przeszły pełną modernizację swoich siedzib, nastąpiła wymiana CO, wyposażenia, oświetlenia i sprzętu komputerowego.

     Nie zapominamy o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, muzeami, telewizją, wydawnictwami regionalnymi, jak również z twórcami i pisarzami regionalnymi.

Zapraszamy do korzystania z oferty bibliotek publicznych gminy Jasło. 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach