Postęp prac przy rekonstrukcji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.
Zadanie realizowane w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”