Drukuj

     Miło jest nam poinformować, że Pani Stanisława Ablewicz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach podczas Wojewódzkiego Zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odebrała nagrodę „Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2021”. Pani Stanisława znalazła się wśród laureatów z 14 województw, którzy wyróżnili się w roku ubiegłym swoimi dokonaniami i kreatywnością.


     Pani Stanisława od lat promuje czytelnictwo, kulturę i historię regionu współpracując z lokalnymi twórcami, przedsiębiorcami, instytucjami i organizacjami, co pozwala rozwijać działalność kulturalno-edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracuje z bibliotekami pow. jasielskiego i krośnieńskiego, służąc swoim doświadczeniem zawodowym i udowadniając, że dzięki zaangażowaniu i pracowitości biblioteka z małej gminy wiejskiej może być przykładem dla innych, polskich bibliotek. Od ponad 20 lat pełniąc funkcję dyrektora GBP, pani Stanisława stara się o rozwój biblioteki i jej filii, systematycznie pozyskując środki na ten cel.     Jest osobą niezwykle kreatywną, zaangażowana w życie biblioteki i społeczności lokalnej, sumienna i doskonale przygotowana zawodowo. Ciągle poszukuje nowych inspiracji, rozwiązań i usług, które można zastosować w bibliotece. Wdraża nowe technologie, dba o podnoszenie standardu obsługi czytelników. Pielęgnuje pozytywny wizerunek GBP na wszystkich polach działalności.

     W 2021 roku pani Stanisłąwa Ablewicz została uhonorowana również medalem „W Dowód Uznania” za  dokonania i zasługi istotne dla rozwoju polskiego bibliotekarstwa, czytelnictwa, na które składają się działania organizacyjne, modernizacyjne, dydaktyczne, wydawnicze i popularyzatorskie zarówno w skali krajowej jak i lokalnej. Ze względu na utrudnienia związane z pandemią, medal również został wręczony podczas Wojewódzkiego Zjazdu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  
 
     Dyplom „Podkarpackiego Bibliotekarza Roku” oraz medal „W Dowód Uznania” wręczyli Bożena Janda Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Andrzej Dominik Jagodziński Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

     Jest to szczególne wyróżnienie również dla naszej biblioteki i jej filii, dla ludzi, którzy na co dzień tworzą to miejsce, ponieważ pokazuje, że nasza praca ma sens, a biblioteka z małej gminy wiejskiej może być przykładem dla innych, polskich bibliotek.


IT
GBP w Jaśle z/s w Szebniach