Drukuj

     Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szebniach mieli okazję przeżyć niecodzienną lekcję historii. Wzięli oni udział w wycieczce do Sanoka w ramach projektu „Książka w ruch - czytamy i polecamy", który realizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.     W pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Znajduje się tam między innymi Galicyjski Rynek, który jest obrazem centrum miasteczka z początku XX wieku i niezwykle wiernie oddaje wygląd typowego drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski. Przewodniczka przeniosła zwiedzających w odległe czasy, przybliżając historię i kulturę ludzi, którzy ongiś mieszkali w poszczególnych obiektach znajdujących się w muzeum.  

     Następnie wraz z uczestnikami wycieczki odwiedziliśmy Muzeum Historyczne, mieszczące się w Zamku Królewskim w Sanoku.  Zwiedziliśmy kilka sal muzealnych, między innymi taką, w której znajdowały się  zbiory archeologiczne pochodzące z trzech epok pradziejowych: kamienia, brązu i żelaza, a także średniowiecza oraz czasów nowożytnych. Najstarszymi zabytkami są kamienne i krzemienne narzędzia oraz broń wykonane z miejscowego lub importowanego surowca, pozostawione lub zagubione przez pierwszych osadników zamieszkujących Karpaty w epoce kamienia. W Muzeum znajduje się również zbrojownia i  schron obserwacyjny wybudowany w 1940 roku. Na wystawie zobrazowano rozwój uzbrojenia od wczesnego średniowiecza po okres II wojny światowej.

    Będąc na Zamku Królewskim w Sanoku nie sposób przejść obojętnie obok galerii obrazów  Zdzisława Beksińskiego. Jest to największa na świecie – licząca ok. 600 prac – ekspozycja, która prezentuje bogatą i różnorodną twórczość tego ciekawego, intrygującego współczesnego artysty.

    Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szebniach Pawłowi Rozmusowi oraz pani Marioli Bożek za pomoc w organizacji wyjazdu.

     Ta wyjazdowa lekcja historii odbyła się 14 czerwca i była  dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Partnerstwo dla Książki".


GBP w Jaśle z/s w Szebniach