Ogłoszenie nr 1 z dnia 12.09.2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 w ramach zadania: Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach. 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1 z dnia 12 września 2022r.

Formularz ofertowy do zamówienia nr 1 z dnia 12.09.2022r.

Klauzula informacyjna do zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamowieniu meble biblioteczne dla GBP w Jaśle z/s w Szebniach