Drukuj

     W urzekającej scenerii, przy zabytkowym kościele p.w. św. Doroty w Trzcinicy, 14 września br., odbył się III GMINNY PLENER MALARSKI „Jesienne impresje”.

     Głównym organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s  w Szebniach i Filia GBP w Trzcinicy, a patronat honorowy objął Pan W. Piękoś - Wójt Gminy Jasło.


     
     W tym roku, w spotkaniu, udział wzięli uczniowie klas VI-VIII,  ze Szkół Podstawowych  z  Osobnicy, Szebni, Trzcinicy i Warzyc
Gościem specjalnym wydarzenia był malarz Wołodymir Romaniw. Artysta, mający korzenie bojkowskie, pochodzący z Berłohów na Ukrainie, który pokochał Podkarpacie, gdzie znalazł swój dom,  atmosferę do tworzenia i artystycznych wyzwań.
     
     Młodzi artyści,  zajmując miejsce na skwerze – placu kościelnym, mieli okazję utrwalić piękno tego unikatowego zabytku średniowiecznej architektury sakralnej wybraną techniką malarską.

Uczniowie, w zależności od własnych upodobań, tworzyli przy pomocy dowolnej techniki.  Dominowały kompozycje z wykorzystaniem farb akwarelowych, ale młodzież chętnie sięgała także po pastele olejne, węgiel czy ołówek. Przez cały czas pracy twórczej, młodzi artyści mieli możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego i  konsultacji udzielanych przez współpracujące z biblioteką plastyczki, malarki p. Alicję Gorczycę i p. Halinę Gorczycę.
     
     Plener odbywał się w miłej i twórczej atmosferze, a uczestnicy utrwalając na papierze czy płótnie, tą smukłą sylwetkę jodłowej świątyni, wykazali się niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią.
Prace wykonane podczas tego art-spotkania wzięły udział w KONKURSIE, a komisja nagrodziła następujących uczniów:

I miejsce - Zuzanna Piotrowska  - SP Szebnie
II miejsce - Izabela Janasik - SP Trzcinica
III miejsce - Milena Płaza  - SP Warzyce
Wyróżnienie - Emilia Przewoźnik - SP nr 1 Osobnica
Wyróżnienie - Milena Betlej - SP Warzyce
Wyróżnienie – Karol Chmielewski - SP Szebnie

     Wszystkim uczestnikom  pleneru  Jury przyznało dyplomy i nagrody rzeczowe.

     W czasie, kiedy trwały prace Komisji Konkursowej,  młodzież miała także okazję wziąć udział w warsztatach aktorsko-artystycznych, które przygotowali instruktorzy z Teatru Scena PRL- A. Romańczak i P. Polański. Mimika, retoryka czy ożywianie obrazów ciałem to tylko niektóre z zadań, z jakimi zmagali się młodzi.  Była też okazja, by wraz z przewodnikiem, zwiedzić wnętrze zabytkowego kościoła.
     
     Dyrektor i zespół GBP w Jaśle z/s w Szebniach składają serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Jasło, za objęcie patronatem całego przedsięwzięcia,  oraz Szkołom Podstawowym z terenu gminy Jasło za udział w plenerze.

Szczególne podziękowania składamy także księżom i parafii za udostępnienie zabytkowej świątyni   do celów pleneru i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji spotkania.

     III Gminny Plener Malarski „Jesienne impresje” zrealizowano w ramach zadania: ,,Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!"


 FGBP