Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej filie w Osobnicy, Trzcinicy, Warzycach otrzymały dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego MKiDN Partnerstwo dla Książki 2023 na zadanie „Do biblioteki daj nura! Tu na każdego czeka literatura”. Dzięki dofinansowaniu w bibliotekach gminy Jasło będą prowadzone działania promujące czytelnictwo, spotkania autorskie, teatralne, warsztaty i konkursy. 

 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach