Biblioteka w Szebniach już niebawem przeniesie się  do  nowego zrekonstruowanego budynku zabytkowej plebanii w Szebniach. Prace remontowe dobiegły już końca. Pomieszczenia są już umeblowane, a w wypożyczalni nowe regały czekają tylko na książki. W nowym budynku mieścić będzie się również Izba Pamięci ks. Władysława Sarny, gdzie zostaną przeniesione archiwalia znajdujące się obecnie w zabytkowym kościele w Szebniach.     Nowa siedziba powstała dzięki dofinansowaniu  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z budżetu państwa w kwocie 1 122 000, 00 zł „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” na zadanie „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach” oraz ze środków budżetowych Gminy Jasło. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  1 950 527,31 zł.

     Przeprowadzka do nowego budynku planowana jest od 7 kwietnia (Wielki Piętek) do 5 maja. W tym czasie biblioteka będzie nieczynna. Do nowej siedziby zapraszamy dopiero 8 maja. Wszystkich tych, którzy chcieliby zrobić zapas książkowy na te dni, kiedy biblioteka będzie nieczynna zapraszamy przed świętami. O postępach w przenosinach będziemy informować na bieżąco.   
 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach