Biblioteka – co dzisiaj znaczy to słowo? Z definicji jest to miejsce, w  którym gromadzi, przechowuje i udostępnia się materiały biblioteczne, ale czy to wszystko? Dzisiaj biblioteki stanowią małe centra kultury, a ludzie, którzy w nich pracują dokładają wszelkich starań, aby te miejsca służyły i spełniały oczekiwania lokalnej społeczności.
Dzisiaj w bibliotekach dzieje się wiele, a biblioteka potrzebuje przestrzeni, aby móc realizować swoje cele i zdania. Dzięki realizacji zadania „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach biblioteka ma takie miejsce! Czy było łatwo? Oczywiście, że nie. Zadanie to wymagało wiele pracy i zaangażowania mnóstwa osób.
Biblioteka w Szebniach już od początku maja działa w nowym odrestaurowanym budynku, jednak  uroczyste oddanie do użytku nowej siedziby odbyło się 29 maja br. 
     Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, którą odprawił ks. Zbigniew Irzyk – dziekan jasielski w asyście księdza prałata Wacława Rybki oraz księży związanych z parafią, a budynek poświęcił ksiądz proboszcz Henryk Maguda.

     W budynku biblioteki zebranych gości powitała dyrektor biblioteki – Stanisława Ablewicz. Wśród zaproszonych można wymienić m.in. senator Alicję Zając, posłankę Marię Kurowską, posła Piotra Babinetza, przedstawicielkę Bogdana Rzońcy posła do Parlamentu Europejskiego, doradcę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grzegorza Nieradkę, Ewę Gąsior przedstawicielkę Instytutu Książki, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Bożenę Jandę, wicestarostę Jasielskiego Stanisława Pankiewicz, radną Rady Powiatu Bożenę Macek-Lubaś, przewodniczącego Rady Gminy Jasło Józefa Dziedzica wraz z radnymi, Małgorzatę Śmietanę – krewną księdza Władysława Sarny, Zofię Macek – pisarkę i regionalistkę oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, sołtysów, strażaków, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, pracowników Urzędu Gminy, bibliotek publicznych z terenu Powiatu Jasielskiego, jak również osoby związane z przebiegiem rekonstrukcji: projektanta, wykonawcę, inspektora nadzoru i  członków Stowarzyszenia Parafii Szebnie „Dziedzictwo”.

     Zgromadzeni obejrzeli krótki materiał filmowy z przebiegu prac budowlanych przygotowany specjalnie na tę okazję przez TV Obiektyw z Krosna.
W trakcie spotkania medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” uhonorowana została Grażyna Truty – główna księgowa biblioteki w dowód uznania dla jej zaangażowania w promocję czytelnictwa i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Spotkanie uświetnili swoimi koncertami: młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie oraz Kapela „Trzcinicoki”, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.  
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za gratulacje.

     Nowa biblioteka powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z budżetu państwa w kwocie 1 122 000,00 zł „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025” na zadanie „Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach” oraz ze środków budżetowych Gminy Jasło w wysokości 828 946,40 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 950 946,40 zł. 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach