Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka w Jaśle z/s w Szebniach wraz
z filiami w Osobnicy w Trzcinicy i w Warzycach w 2023 roku otrzymała dotację w wysokości 30 000,00 złotych  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Priorytet 1.

     Program wspiera rozwój czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wzbogaca oferty bibliotek publicznych, mając na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

     Koordynatorem zadania jest Biblioteka Narodowa, która odpowiada za realizację wyznaczonych priorytetów w bibliotekach publicznych.

     Książkowe nowości już wkrótce pojawią się na półkach w naszych bibliotekach.
Zapraszamy do lektury i  bibliotek


.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach