„Archifest” to ogólnopolska akcja zorganizowana przez Centrum Archiwistyki Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Z racji tego, że przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach od lat działa Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, a zdigitalizowane zbiory znajdują się na stronie CAS, to również wzięła w nim udział.

     W piątek pod hasłem „Wehikuł czasu – nasz mały, wielki świat” odbyły się spotkania, w których uczestniczyło 40 osób - uczniowie Szkoły Podstawowej w Szebniach z klas VI do VIII, ich opiekunowie i zaproszeni goście.

     Na początek w „Podróż w czasie” zabrała zebranych Zofia Macek - historyk, regionalistka, badaczka lokalnej historii, autorka 15 publikacji wydawniczych. Opowiedziała o początkach powstania naszej miejscowości i o najważniejszych wydarzeniach historycznych z naszego regionu. Autorka zorganizowała też konkurs dla najaktywniejszych słuchaczy, którzy na końcu spotkania otrzymali książki jej autorstwa.

     W drugą część „Poznaj miejsce, w którym mieszkasz” wprowadził uczestników spotkania dziennikarz, producent filmowy i właściciel TV Obiektyw w Krośnie -  Bogdan Miszczak. Akcje jego filmów rozgrywają się na naszych terenach, a bohaterami są ludzie stąd. Opowiedział on o tym jak powstają, a młodzież mogła również obejrzeć już finalny efekt.

     Jednym z takich filmów jest „Czas leśnych kurierów” opowiadający o kurierach, którzy działali na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego w latach 1939 - 1945. Z narażeniem życia przerzucali uchodźców do tworzącej się polskiej armii, a do okupowanego kraju pocztę. Pomagali im miejscowi mieszkańcy. Wiedzieli jak omijać zagrożenia na granicy strzeżonej przez niemieckich żołnierzy oraz słowackich i ukraińskich policjantów.

     W trakcie przerwy, między spotkaniami,  na uczniów czekały również kolorowanki – ilustracje pochodzące z tygodników „Kłosy” z 1871 r., które znajdują się w naszym archiwum. 

Spotkania odbyły się 7 czerwca w bibliotece w Szebniach.

Serdecznie dziękujemy dyrektorowi, nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej za wzięcie udziału w archifeście.

     Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu "Partnerstwo dla Książki" pn. KSIĄŻKOWE TWORY.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach