W bibliotece w Szebniach odbyły się niezwykle interesujące warsztaty z tkania. Inspiracją do spotkania była książka "Jak to ze lnem było" Marii Konopnickiej, która w formie baśni przedstawia proces produkcji lnu od zasiania aż po wykonanie gotowego płótna. Książka ta nie tylko uczy o tradycyjnych metodach uprawy i przetwarzania lnu, ale także przekazuje wartości takie jak pracowitość i cierpliwość.

     Podczas prezentacji multimedialnej dzieci miały okazję poznać proces tworzenia tkanin od podstaw, zaczynając od surowego materiału, aż po gotowy produkt. Uczestnicy spróbowali swoich sił przy tekturowych krosnach. Dzieci wykonały własnoręcznie piękne zakładki do książek, wykorzystując poznane techniki tkackie. Każda zakładka była unikalna, co sprawiło, że mali twórcy byli z nich bardzo dumni.

Warsztaty odbyły się  12 i 13 czerwca.  Spotkania były nie tylko okazją do nauki i zabawy, ale również do rozwijania zdolności manualnych oraz wyobraźni.


GBP Szebnie