Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała w drugim naborze dodatkowe dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

     Łączna kwota na zakup nowości wydawniczych w roku 2022 dla bibliotek publicznych gminy Jasło wyniosła ponad 73 300,00 zł: tj. 31 500,00 dotacja podmiotowa gminy Jasło, 36 500,00 zł dotacja MKiDN/BN , 5 300,00 dotacja i wpływy z innych źródeł.

     Jest to największa kwota jaką otrzymała biblioteka gminna wraz z filiami na zakup nowości wydawniczych z MKiDN/BN i Gminy Jasło.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach