Projekty

 

1. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała z programu kwotę dofinansowania w wysokości: 31 500,00 zł.

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 122 000,00 zł w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” do zadania pn. Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.
Całość zadania inwestycyjnego wynosi 1 644 000,00 zł obejmuje rekonstrukcję budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.
Dotacja MKiDN/IK na zadanie inwestycyjne w 2022 roku wynosi 897 000,00 zł.


3. Partnerstwo dla książki 2022 pn. Książka w ruch – czytamy i polecamy realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Całość zadania wynosi 26 000,00 zł.


4. Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim, rozwój zasobów cyfrowych, dofinansowanie do sprzętu komputerowego w wysokości 10 974,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

5.

Nabór drugi do programu:
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała z programu kwotę dofinansowania w wysokości:  5 000,00 zł.

 

Infrastruktura Bibliotek 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 122 000,00 zł w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” do złożonego wniosku pn. Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.

Całość zadania inwestycyjnego wynosi 1 644 000,00 zł obejmuje rekonstrukcję budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Partnerstwo dla książki. Łączy nas książka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w ramach

programu Partnerstwo dla książki, pn. Łączy nas książka ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całość realizacji zadania wyniosła 35 298,87 zł, w tym dofinansowanie do realizacji projektu 16 000,00 zł.

Zrealizowano 27 spotkań autorskich, teatralnych, artystycznych, poetyckich, warsztatów plastycznych, spotkań z filmem oraz cyklu spotkań w mobilnym planetarium, w którym udział wzięło 1510 czytelników.

Operatorem programu jest Instytut Książki w Krakowie.

 

 

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Kwoty dofinansowania dla GBP i jej filii wyniosła 8500,00 zł, kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku równa się 50% dofinansowania.

Środki finansowe przeznaczone na zakup publikacji wydawniczych oraz darmowy nieograniczony dostęp do zbiorów e-booków w serwisie LEGIMI wraz z udostępnianymi czterema czytnikami dla czytelników bibliotek publicznych gminy Jasło w 2021 roku wyniósł 42 000,00 zł. Jest to największa kwota od dziesięciu lat przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, lektur uzupełniających dla mieszkańców naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała również literaturę dla najmłodszych czytelników w ramach programu „Mała książka – wielki człowiek” w liczbie 60 egzemplarzy.

Zakupiono ponad 1600 woluminów z dotacji podmiotowej GBP, MKiDN, Instytutu Książki oraz darów czytelniczych.

 

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała środki w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej trzech filii w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.    

     Konkurs Specjalny - 30 lat wolności 1989 – 2019 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2018 realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach pn. „Ojczyzna to ludzie – TY i JA”.
Dofinansowanie do zadania 4 400,00 zł

 

 

 

     Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy otrzymała dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego operatorem jest Instytut Książki. W ramach programu pozyskaliśmy środki w wysokości 552 108,00 zł na remont oraz wyposażenie budynku. Wkład własny do zadania wynosi 184 037,00 zł. Razem modernizacja budynku zabytkowej plebanii w Trzcinicy wynosi 736 145,00 zł.

Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zrealizowała zadanie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura bibliotek 2016–2020.

Wartość całej inwestycji to kwota 839 145,00 zł, z czego 552 108,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 287 037,00 zł finansowy wkład własny do zadania.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.
W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych1, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania i aktualizacja zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej filii bibliotecznych.


   1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek.           Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.
   
   2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie –  16     500,00 zł.
   
   3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznychMKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00       zł.