Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała środki w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej trzech filii w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.    

     Konkurs Specjalny - 30 lat wolności 1989 – 2019 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2018 realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach pn. „Ojczyzna to ludzie – TY i JA”.
Dofinansowanie do zadania 4 400,00 zł

 

 

 

     Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy otrzymała dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego operatorem jest Instytut Książki. W ramach programu pozyskaliśmy środki w wysokości 552 108,00 zł na remont oraz wyposażenie budynku. Wkład własny do zadania wynosi 184 037,00 zł. Razem modernizacja budynku zabytkowej plebanii w Trzcinicy wynosi 736 145,00 zł.