Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zrealizowała zadanie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura bibliotek 2016–2020.

Wartość całej inwestycji to kwota 839 145,00 zł, z czego 552 108,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 287 037,00 zł finansowy wkład własny do zadania.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.
W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych1, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania i aktualizacja zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej filii bibliotecznych.