1. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała z programu kwotę dofinansowania w wysokości: 31 500,00 zł.

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 122 000,00 zł w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” do zadania pn. Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.
Całość zadania inwestycyjnego wynosi 1 644 000,00 zł obejmuje rekonstrukcję budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.
Dotacja MKiDN/IK na zadanie inwestycyjne w 2022 roku wynosi 897 000,00 zł.


3. Partnerstwo dla książki 2022 pn. Książka w ruch – czytamy i polecamy realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie. Całość zadania wynosi 26 000,00 zł.


4. Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim, rozwój zasobów cyfrowych, dofinansowanie do sprzętu komputerowego w wysokości 10 974,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

 

5.

Nabór drugi do programu:
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała z programu kwotę dofinansowania w wysokości:  5 000,00 zł.