Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 29 czerwca 2016
Imieniny Piotra, Pawła, Benity
Dodano: 2016-06-23

 

Patriotyzm Jutra 2016

     „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski Program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. W ramach Programu o dotację na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, muzea regionalne, domy i lokalne centra kultury, biblioteki.

     Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie „Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

     Zespół Sterujący zdecydował się na dofinansowanie realizacji 159 projektów. Dotacjami w wysokości od 5000 do 58 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. 

     Wśród dofinansowanych zadań znalazł się projekt realizowany przez Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z TV Obiektyw pt. Zdobyć więzienie w Jaśle czyli wszystko o akcji „Pensjonat”, otrzymał ocenę 75,5 z dofinansowaniem 30 000,00 zł.
W zakres zadania współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” powstanie publikacja wydawnicza opisująca dzieje wojenne więzienia w Jaśle i dalsza część historii obóz zagłady w Szebniach, film dokumentalny wraz z cyklem spotkań autorskich i premierą filmu.

     Telewizja Obiektyw rozpoczęła pracę nad filmem o „Akcji Pensjonat”. Rozpoczęły się zdjęcia do filmu o zdobyciu więzienia w Jaśle z 5 na 6 sierpnia 1943 roku, jednej z największych akcji dywersyjnych polskiego podziemia w czasie II wojny światowej.  Mało jest filmów, których powstanie wzbudza tak żywe emocje wśród lokalnej społeczność. „Pensjonat”, to kryptonim prawdziwej akcji żołnierzy Armii Krajowej polegającej na odbiciu polskich więźniów z gestapowskiej niewoli. Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Jasła.

     Scenariusz filmu opracowany został w oparciu o zgromadzone materiały archiwalne i źródłowe. Nadzór merytoryczny nad treścią filmu objęli Muzeum Regionalne w Jaśle, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie, płk. Stanisław „Dąbrowa” Kostka, konsultacje Zofia Macek.   Najważniejszym elementem filmu, będzie relacja płk. Stanisława Dąbrowy - Kostki, żołnierza Armii Krajowej, jedynego żyjącego uczestnika „Akcji Pensjonat”.

     Do filmu zostaną zaangażowani profesjonalni aktorzy, którzy odegrają zaplanowane sceny fabularne. Głowna rolę w filmie zagra Artur Dziurman. Na planie towarzyszyć mu będą Jacek Leczar, Mateusz Mikoś, Grzegorz Zygmunt i Rafał Dłużniewski. Budżet filmu wynosi ponad sto tysięcy złotych.

     Premiera filmu „Akcja Pensjonat” zaplanowana jest na wrzesień 2016 r. Film będzie do obejrzenia podczas pokazów kinowych w kinach na Podkarpaciu. 

     Sponsor Tytularny – Miasto Jasło, Sponsor Wspierający – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Gmina Jasło  oraz jasielscy przedsiębiorcy.

Film został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach współpracy partnerskiej z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach i TV Obiektyw w Krośnie z Programu „Patriotyzm Jutra”.
                                                                                                       GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2016-06-16
Dodano: 2016-06-14
Zachować w pamięci - historia mojej rodziny

     Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele V edycji  konkursu historycznego „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny",  którego uroczyste podsumowanie odbyło się  13 czerwca br. w Zespole Szkół w Warzycach.
 
     Konkurs został skierowany  do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jasło, a uczestnicy mogli składać prace w dwóch kategoriach. Historia mojej rodziny - napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o  pamiątkowe zdjęcia oraz album  - historia mojej rodziny, gdzie należało umieścić stare zdjęcia, dokumenty oraz pamiątki rodzinne wraz z ich opisami. Piąta edycja konkursu poświęcona została przypadającej w 2016 roku, 1050 rocznicy Chrztu Państwa Polskiego. Spośród 16 starannie przygotowanych, wyjątkowo interesujących prac, jury wyłoniło 5 najlepszych. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody rzeczowe.

I miejsce - Aleksandra Zbylut i Patrycja Zbylut – ZS w Trzcinicy
II miejsce - Natalia Twarduś – ZS w Warzycach
III miejsce – Zuzanna Konik – SP nr 2 w Osobnicy
IV miejsce – Alicja Wąsik – ZS w Warzycach
V miejsce – Paweł Szczyrba – ZS w Szebniach

     Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Warzycach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach,  a także Zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

    
     W uroczystym  finale „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli także patroni konkursu: Stanisław Pankiewicz - wójt Gminy Jasło, a w imieniu Alicji Zając - senator RP obecna była Iwona Trawińska - Ćwiertniewicz - dyrektor Biura Senatorskiego w Jaśle.

     Niezwykle nastrojowa część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej była wprowadzeniem do podsumowania konkursu historycznego. Inscenizacje przeplatane poezją śpiewaną ukazały historię dziejów państwa Polskiego od chrztu Mieszka I, bitwy pod Grunwaldem, rozbiorów, powstania konstytucji, I i II wojny światowej do odrodzenia się wolnej ojczyzny.

     Zgromadzeni mogli zapoznać się także z wystawą prac konkursowych oraz działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającym przy GBP gdzie po cyfrowej obróbce i odpowiednim skanowaniu będą umieszczone prace konkursowe.
Wszystkie prace stanowią ogromną wartość historyczną zarówno dla samych uczestników i ich rodzin jak i dla pracowników biblioteki prowadzących cyfrowe archiwum.

Dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach i Zespół CATL składają serdeczne podziękowania Piotrowi Ochwatowi i Lidii Witkowskiej dyrekcji ZS w Warzycach, młodzieży oraz opiekunem prac uczestników: W. Stawarz, I. Ridinger – Bania, D. Gnat i E. Skuba.


Gratulujemy wszystkim laureatem, zapraszamy do współpracy przy kolejnej edycji konkursu.


Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Dodano: 2016-06-10

Baw się z nami w teatr światłem malowany!

     Teatr cieni to kreatywna zabawa, która nie wymaga praktycznie żadnych akcesoriów. Wystarczy tylko słońce, lampka nocna, latarka, rzutnik i chęci do wspólnej zabawy. Na tak wyjątkowy teatrzyk Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 8 czerwca 2016 r., zaprosiła przedszkolaki z szebieńskiej ochronki.

     Dzieci opowiadały kiedy można zobaczyć cień, w którym miejscu należy stanąć aby cień się pojawił, co się stanie, gdy jedna osoba stanie poza źródłem światła. Wspólnie z bibliotekarkami maluszki przeprowadziły doświadczenie. Polegało ono na sprawdzeniu przenikania promieni słonecznych przez przedmioty przeźroczyste i nieprzeźroczyste. Dzieci zauważyły, że nie wszystkie te przedmioty rzucają taki sam cień. Jednak największą atrakcją okazały się cienie własnego ciała: ciemne postacie na białym ekranie machały rączkami, podskakiwały i zmieniały się w małe i duże.

     Dzieci wysłuchały także bajki pt. „Zabawny ptaszek” Jennifer Yerkers, który nie miał swojego cienia, i którego w ogóle nie było widać. Obejrzały również krótką inscenizację o „Smutnym czarnym kolorze” stworzoną za pomocą kolorowych świateł z projektora.

     Zabawa z cieniem to szerokie pole do popisu, które pobudza wyobraźnię, rozwija umiejętności aktorskie i manualne. Po tym spotkaniu przedszkolaki z pewnością potrafią wyjaśnić zjawisko cienia i warunków niezbędnych do jego powstawania, a wiedzę wykorzystają do wspólnych zabaw w domu, z rodzicami, rodzeństwem czy rówieśnikami.
 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2016-06-08

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

     Z wnioskiem do MKiDN zwróciła się Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz organizacje pozarządowe gminy Jasło tj.: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Stowarzyszenie Parafii Szebnie „DZIEDZICTWO”, Koła Gospodyń Wiejskich w Osobnicy i Szebniach, Rada Sołecka wsi Warzyce.

     We wniosku o nadanie odznaczenia podkreślono zasługi położone w dziedzinie ochrony zabytków, miejsc pamięci narodowej, edukacji i kultury.

     Stanisław Pankiewicz, jest wójtem gminy Jasło nieprzerwanie od 18 lat, ale przede wszystkim społecznikiem i inicjatorem wielu lokalnych działań na rzecz rozwoju kultury
i oświaty. Swoją pracą zawodową, społeczną oraz zaangażowaniem uczynił wiele dla ochrony zabytków sakralnych, miejsc pamięci narodowej oraz ocalenia od zapomnienia dziedzictwa kulturowego i historycznego naszej gminy.

     Od wielu lat pełni funkcję w-ce przewodniczącego Rady Parafialnej w Warzycach biorąc czynny udział w pracach przy remoncie zabytkowego kościoła i odkrytego podczas remontu XVII wiecznego obrazu Matki Bożej Bolesnej.

     Od 2004 roku w miejscowości Trzcinica z inicjatywy m.in. Stanisława Pankiewicza organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat, a on sam jest fundatorem głównej nagrody (rzeźby karpackiego grajka).

     Jako gospodarz gminy współpracuje z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kołami gospodyń, strażakami, klubami sportowymi wspierając działania organizacji pozarządowych działających na polu krzewienia kultury, ochrony i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. Od pięciu lat podczas Dnia Matki wręcza nagrody w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego naszej gminy przedstawicielkom organizacji pozarządowych.

     Od sześciu lat wraz z Alicją Zając – Senator RP obejmują swoim patronatem gminny konkurs historyczny „Zachować w pamięci - historia mojej rodziny”, którego celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają.

    Prowadzi mądrą politykę oświatową - w ciągu ostatnich lat baza szkół gminnych stała się w pełni nowoczesna. Będąc przewodniczącym komitetu budowy szkoły w Warzycach, wziął na swoje barki ciężar realizacji tego dzieła, począwszy od działań związanych
z pozyskiwaniem środków jak i załatwiania spraw formalno - prawnych.

     Wnioskodawcy podkreślają, iż Pan Stanisław Pankiewicz, swoim doświadczeniem, talentem organizacyjnym, mądrością, pracą społeczną i zawodową wspiera lokalne organizacje społeczne, instytucje kultury oraz amatorskie zespoły ludowe, grupy artystów ludowych, twórców, regionalistów i pisarzy lokalnych. Pragnąc podziękować za pracę społeczną, wysiłek i zaangażowanie w budowę społeczności lokalnej i jej integracji, patriotyzm oraz działalność na rzecz kultywowania i krzewienia dziedzictwa narodowego gminy Jasło, ocalenie od zapomnienia historii „małej ojczyzny” zwrócili się z prośbą do MKiDN o nadanie Stanisławowi Pankiewiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie i w dniu 5 czerwca 2016 r. w ZS w Warzycach podczas „Pikniku Rodzinnego” nastąpiło uroczyste uhonorowanie przez Alicję Zając senator RP.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych, realizacji marzeń, powodzenia w życiu osobistym.


 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach, Zarząd SRKLZJ w Trzcinicy
Dodano: 2016-06-02
Gmina Jasło czyta dzieciom
     
     Ogólnopolska kampania społeczna Cała Polska czyta dzieciom świętuje właśnie jubileusz 15 - lecia. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach  uczestniczy w akcji prawie od samego początku.  To już 13 lat jak pracownicy GBP  zachęcają dorosłych, rodziców, wychowawców, opiekunów - by codziennie czytali najmłodszym.
1 czerwca, kiedy obchodzony jest Dzień Dziecka, odbyła się inauguracja  XV  Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w gminie Jasło.  Impreza czytelnicza połączona   z obchodami święta najmłodszych, tym razem miała miejsce w Zespole Szkół w Szebniach i Szkole Podstawowej w Niepli.
 
     Tradycyjnie, coroczne spotkanie, rozpoczęło głośne odczytanie „Lokomotywy” Juliana Tuwima, którą w tym roku recytowali Rada Rodziców przy ZS w Szebniach oraz dyrektor i bibliotekarze z Gminnej Biblioteki. W spotkaniu inaugurującym tydzień głośnego czytania wzięli udział przedszkolaki i uczniowie klas od 0-3 z Szebni i Niepli. Oprócz najważniejszego w tym dniu głośnego czytania i możliwości obcowania z książką,   przygotowano dla dzieci  wiele atrakcji. Przy współudziale dyrekcji, nauczycieli, sióstr zakonnych, rodziców i pracowników GBP odbyły się liczne konkursy, zabawy integracyjne,  zajęcia ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanza, konkurencje z balonami, pokaz baniek mydlanych i wiele innych, które wprowadziły najmłodszych we wspaniały nastrój. Bańki mydlane są uwielbiane przez dzieciaków. Wielką frajdę sprawiło im bieganie, ganianie za bańką mydlaną oraz jej rozbijanie.

     O tym, że "czytanie uskrzydla", przekonują od 13 lat na spotkaniach głośnego czytania bibliotekarze, samorządowcy, lokalni pisarze i zaproszeni do współpracy miłośnicy książek. Niedawno także podczas spotkań autorskich sięgnęli po piękne lektury o ochronie przyrody, aby przeczytać je dzieciom i uwrażliwić na los zwierząt, ptaków i owadów w pięciu szkołach gminy Jasło.

     Organizatorami akcji czytania dla najmłodszych GMINA JASŁO CZYTA DZIECIOM  byli Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w  Szebniach, Zespół Szkół  i Rada Rodziców w Szebniach oraz SP w Niepli.GBP w Jaśle z/s w Szebniach
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone