Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 24 stycznia 2018
Imieniny Felicji, Tymoteusza, Rafała
Dodano: 2013-11-30
Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
Ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani
ma prawa do przyszłości”

                                 Józef Piłsudski

     Historia ludzkości to historia okrutnych wojen. Jednak to, co przyniosła ze sobą
II wojna światowa przerosło ludzkie wyobrażenia. Ludzie, którzy przeżyli nigdy nie zapomną, jednak czas zaciera rany. Zofia Macek pisząc książkę "Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach"  stara się ocalić ten skrawek historii od zapomnienia.
 
     Zofia Macek jest autorką wielu prac historycznych opisujących dzieje gminy Jasło i wsi Szebnie. Opracowała i wydała „Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach”, „Wieś Szebnie”, „Parafia Szebnie”, „Zarys Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach”, „OSP w Niepli na tle dziejów wsi”, „Kapłan Niezłomny” i bajki dla dzieci "W magicznym świecie pszczół" oraz „Wesołe historie z pszczelego ula”.

    Materiały do nowej popularno - naukowej publikacji autorka zbierała od wielu lat, gromadząc dokumenty, rozmawiając z byłymi więźniami i osobami, które pamiętają te okrutne czasy. Książka ukazała się drukiem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach w ramach działalności Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

     27 listopada br. sala  domu ludowego w Szebniach wypełniona była do ostatniego miejsca. Promocja książki autorstwa Zofii Macek pt. „Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach” zgromadziła ponad 160 osób. Przybyło wielu gości m.in.: mieszkańcy wsi Szebnie i okolicznych miejscowości, władze powiatu i gminy,  władze lokalne i kościelne, rodziny byłych więźniów hitlerowskiego obozu zagłady, profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorzy podkarpackich muzeów,  dyrektorzy szkół oraz dziennikarze z TV Obiektyw i lokalnych portali internetowych.

     Tuż przed uroczystym spotkaniem delegacja składająca się z uczniów z Zespołu Szkół w Szebniach z opiekunami i radnym wsi Szebnie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach poległych więźniów na Cmentarzu w Dołach Bierowskich i lesie w Dobrucowej.

     W domu ludowym gości przywitała Stanisława Ablewicz - dyrektor GBP w Jaśle,
a spotkanie rozpoczął koncert zespołu  Expressly Indistinct. Członkowie zespołu- Roman Jarzmik oraz Damian Pis  zaprezentowali publiczności utwory poetów m. in. Juliana Tuwima w przygotowanych przez siebie muzycznych aranżacjach. Słowa utworów poetyckich wzbogacone dźwiękami gitar akustycznych wzbudziły wiele emocji
i wprowadziły zebranych gości w nastrój zadumy i refleksji.

     Podczas uroczystości zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Jasło za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, a także upowszechniania i ochrony dziedzictwa kultury na terenie Gminy Jasło za 2013 rok. Nagrody otrzymali: Zofia Macek - historyk, regionalistka i pisarka oraz ks. Kazimierz Brzyski - proboszcz parafii warzyckiej.
Zofia Macek opowiadając o przeżyciach ludzi, świadków tamtych dni sprawiła, że to spotkanie było niesamowitą lekcją historii, która wśród gości wywołała ogromne wzruszenie.

     Autorka wydawnictwa składa podziękowania wszystkim, którzy nie szczędzili trudu i dali ogromny wkład pracy w przygotowaniu do druku tak obszernego dokumentu: Marioli Bożek, Stanisławie Ablewicz, Izabeli Tomaszewskiej, Beacie Ablewicz, Januszowi Truty, Annie Macek i Pawłowi Macek.

     Autorka dziękuje również wszystkim paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Szebni, Niepli, Osobnicy i Warzyc oraz Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy za przygotowanie uroczystego spotkania.

     Na zakończenie, aby zachęcić Państwa do lektury publikujemy wstęp z książki Zofii Macek

"Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach":

„Mijają lata, upływa czas, przemijają ludzie – świadkowie tamtych dni, zaciera się pamięć o minionych tragicznych latach, latach okupacji hitlerowskiej na ziemiach wszystkich regionów naszej Ojczyzny. Czas zabliźnił rany odniesione w sensie fizycznym, a nade wszystko odniesione na psychice polskiego narodu i narodu żydowskiego tępionego w bezwzględny sposób przez okupanta. Lecz pamięć o tragedii Polaków mordowanych przez hitlerowców i w tym samym czasie – 70 lat temu przez zorganizowane bandy OUN – UPA na Wołyniu, Zachodniej Ukrainie i Galicji musi przetrwać, nie może przeminąć, chociaż rany dawno się zabliźniły. Na ziemi jasielskiej pozostały ślady po miejscach kaźni: w Szebniach, Dobrucowej, Warzycach, „Dołach Bierowskich”, w Hałbowie, na Podzamczu, na cmentarzyskach Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów i innych narodowości.

     W siedemdziesiątą rocznicę utworzenia przez Niemców obozu pracy przymusowej „Zwangsarbeitslager” w Szebniach pragnieniem autorki jest przedstawienie pro memoria dziejów tego obozu oraz obozów jeńców radzieckich.

     Podstawową bazą źródłową podanych w książce faktów są wypowiedzi ludzi mających o tych obozach bezpośrednie lub pośrednie wiadomości.

     O obozach jeńców radzieckich można było uzyskać informacje tylko od tych Szebnian, którzy wykonywali w obozie pewne nakazane przez Niemców czynności lub tych, którzy życie obozu obserwowali z zewnątrz. Można tu wymienić między innymi ówczesnego proboszcza ks. Józefa Opiołę, sołtysa Piotra Żółkosia, Annę Winiarz – Nowakową, Sabinę Wójcikową, (zeznania znajdują się w Archiwum IPN w Rzeszowie), zatrudnionych w obozie robotników najemnych: Józefa Dobosza, Kazimierza Oszajcę, Stanisława Zająca, Franciszka Piękosia, Aleksandra Śmietanę i innych.

     Ogromną i spontaniczną wiedzę wnieśli byli więźniowie obozu pracy przymusowej
w Szebniach, którzy odwiedzali to miejsce, zwiedzali Izbę Pamięci Narodowej (IPN), zostawiali swój ślad w kronice IPN, dzielili się wspomnieniami spisanymi przez siebie.

     W opracowaniu niniejszym znajdują się wspomnienia byłych więźniów Polaków
i Żydów, jest kilka biogramów sporządzonych przez byłego więźnia Mariana Rzącę
z Katowic, a przekazanych do IPN w szkole w Szebniach.
    
     Wykorzystano wspomnienia świadków tamtych dni, a w szczególności świadków mordu dokonanego na Żydach i Polakach w lesie w Dobrucowej.
Społeczeństwo Szebni i okolic niosące pomoc więźniom obozu w Szebniach Aryjczykom i Żydom czyniło to z potrzeby serca, a nie z chęci jakiegokolwiek zysku.
Opisując dzieje obozów hitlerowskich w Szebniach czynię to dla młodych, którzy historię tamtych lat znają z filmów, czasem z literatury, niekiedy opowiadań swoich dziadków i w bardzo uszczuplonej (niestety) formie z lekcji historii.

     Piszę dla przypomnienia ile cierpień i upodlenia musiały znosić istoty ludzkie zamknięte za drutami obozu: Rosjanie, Żydzi, Polacy, Cyganie, Słowacy, Łemkowie, Ukraińcy i inne narodowości.
Tutaj cierpieli i ginęli niewinni ludzie, ginęły niewinne dzieci, ginęli patrioci, którym leżało na sercu dobro i wolność Ojczyzny. Cierpieli i ginęli Żydzi tylko za to, że byli Żydami…”
GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2013-11-15
Dodano: 2013-11-13
Dodano: 2013-11-13
Dodano: 2013-11-12
SPOTKANIE Z GĄSIORKIEM KACPERKIEM
czyli promocja najnowszej bajki Marii Tomasik.


    Kim jest gąsiorek Kacperek,  jakie zwierzątka zamieszkują gospodarstwo Steni i Franciszka, jak wygladają, i jakie przygody ich spotykają, mogli dowiedzieć się najmłodsi czytelnicy bibliotek gminy Jasło.
     
     W dniach 6-7 listopada br. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle   z/s w Szebniach i Filia GBP w Trzcinicy  zorganizowały  spotkanie z  MARIĄ TOMASIK, autorką bajki dla dzieci „W gospodarstwie u Kacperka”  i  ,,Przyjaciele Kacperka”.

     Maria Tomasik, mieszkanka Sądkowej w gminie Tarnowiec, od  najmłodszych lat pisze wiersze i opowiadania. Jej działalność została wielokrotnie wyróżniona, między innymi w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim – Wrzeciono. Wydała już kilka tomików poezji skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych czytelników. Poezja ludowa autorki została w 2013 r. wpisana na listę JASIELSKICH PRODUKTÓW LOKALNYCH.

     Spotkania zorganizowane przez bibliotekarzy, w Ochronce  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Szebniach i Zespole Szkół w  Trzcinicy  otwierają cykl promujący przygody tego sympatycznego bohatera. Opowieści o figlarnym gąsiorku, tak jak  poprzednia  część książeczki wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych. Ciekawy tekst z zabawnymi rymowankami, wzbogacony kolorowymi, wyrazistymi ilustracjami  bardzo przypadł czytelnikom do gustu. Pytaniom i ciekawości dzieci nie było końca. Opowieści autorki, przeplatane czytanymi przez  uczniów wierszykami, wzbudziły wielki aplauz wśród zgromadzonych, a uśmiechy na buziach najmłodszych okazały się najlepszym podziękowaniem i uznaniem dla fantazji autorki.  

     Książka ,, Przyjaciele Kacperka”, powstała w ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.

     Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom ZS w Trzcinicy i siostrom z Ochronki ZSS w Szebniach za pomoc w realizacji spotkań.

A. Jeleń


 
Dodano: 2013-11-09
Dar Narodowy Józefowi Piłsudskiemu

     Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej wzbogaciło się o nowe dokument archiwalne. Przekazano nam z prywatnej kolekcji  dowód wpłaty na Dar Narodowy Józefowi Piłsudskiemu z 1918 roku oraz fotografię  13 - go Galicyjskiego Pułku Piechoty „Krakowskie Dzieci”.

     Dowód wpłaty wydany jest przez Komitet Obrony Narodowej w Ameryce potwierdzający przekazanie środków finansowych na armię Józefa Piłsudskiego.  Ten dokument udostępniamy mieszkańcom tuż przed 11 listopada -  Narodowym Świętem Niepodległości.

     Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863),  zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu  wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.

     Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty. W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

     Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej dziękuje pani Zofii Macek za udostępnienie dokumentów. Pozyskane archiwalia dostępne są pod adresem: http://szebnie.archiwa.org


GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone