Nasza witryna używa technologii cookies (tzw. ciasteczek). Używane są one do uwierzytelniania zalogowanych użytkowników oraz tworzenia analiz i statystyk. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody możesz wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji możesz znaleźć tutaj
Dzisiaj jest 26 września 2017
Imieniny Justyny, Cypriana, Euzebiusza
Dodano: 2010-04-12

Program Rozwoju Bibliotek

       W dniach 8 i 9 kwiecień 2010 roku do czterech bibliotek Gminy Jasło dotarł sprzęt komputerowy z Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego o wartości 22 tysięcy złotych.

       Gminna Biblioteka Publiczna w  Jaśle z/s w Szebniach w ubiegłym roku zakwalifikowała się do I rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W ramach zadania bibliotekarki uczestniczą w wyjazdowych szkoleniach z zakresu planowania pracy biblioteki oraz specjalistycznych szkoleniach z obsługi otrzymanego sprzętu. Udział w projekcje  ma na celu szczególne wzmocnienie roli filii bibliotecznych z małych miejscowości poprzez przekazanie nowoczesnego sprzętu komputerowego, który jest udostępniany osobom przychodzącym do bibliotek.

 


 S. Ablewicz- GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Dodano: 2010-03-31

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO BIBOTEKI

Cel konkursu: wyłonienie najlepszego znaku graficznego, który stanie się oficjalną częścią identyfikacji wizualnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.
Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Bibliotekę w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni i zainteresowani, przede wszystkim uczniowie,  studenci, a także twórcy niezależni i amatorzy.
Na konkurs każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 pracę.
Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:
a) działać jako symbol
b) budzić dobre skojarzenia z biblioteką
c) być oryginalny, innowacyjny
d) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania
e) być niezależny od środka powielania (uniwersalny) i łatwo skalowalny.
Projekty należy wykonać  w formacie A5 (15cm na 21 cm) o dowolnej  technice graficznej (rysunek, grafika) lub za pomocą technik komputerowych.
Każdy projekt  wykonany w wersji  elektronicznej należy dostarczyć  (na płycie CD, DVD, jako pliki: JPEG , GIF, BMP ) oraz w postaci wydruków komputerowych.
Dostarczone na konkurs projekty powinny być opisane. Na odwrocie  należy zamieścić dane osobowe autora: imię i nazwisko,  wiek, adres i telefon.
Projekty można dostarczać w następujący sposób:
- bezpośrednio do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach lub do  filii
   GBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.
- pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle
   z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238
Termin nadsyłania prac upływa  30 kwietnia 2010 r. Decyduje data wpływu do Biblioteki. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Organizator nie zwraca projektów nadesłanych na konkurs.
Majątkowe prawa autorskie projektów nagrodzonych i wyróżnionych przechodzą na organizatora. Autorzy projektów nie nagrodzonych nie tracą praw autorskich do nadesłanych prac, przy czym organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji w celu realizacji swoich działań statutowych.
Projekty oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Uczestnicy o finale konkursu zostaną powiadomieni osobiści, telefonicznie lub pocztą  elektroniczną.
Wręczenie nagród odbędzie się  w  Tygodniu Bibliotek 8-15 maja 2010 r.  w siedzibie GBP w Jaśle z/s w Szebniach.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji  na stronie internetowej www.gbpszebnie.pl oraz w mediach regionalnych.
Zgłoszenie projektów do konkursu jest równoznaczne z:
- uznaniem warunków regulaminu
- oświadczeniem, iż uczestnik posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych
   projektów
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
    zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku,
    z późn. Zm.
Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu
         13 44 283 66

 

Dodano: 2010-03-24
Dodano: 2010-03-24
Dodano: 2010-03-09
Dodano: 2010-03-04

Biblioteczny Ośrodek Komunikacji Społecznej


    W ramach Programu Rozwoju Bibliotek w dniach 1 - 3 marzec 2010 roku w ośrodku szkoleniowym  w Lubeni spotkali się po raz trzeci bibliotekarze z województwa podkarpackiego, uczestniczący w pierwszej rundzie Programu oraz przedstawiciele urzędów  gmin i liderzy.
    Trenerzy ze Stowarzyszenia CAL omówili  podczas szkolenia trzeci moduł programu   pt. "Współpraca i komunikacja". Bibliotekarze zapoznali się  z  wizją BOKS, uczyli się etapów tworzenia i form zawiązywania partnerstwa, zapoznawali się z pomysłami na aranżowanie wnętrza biblioteki. Podczas wspólnej pracy  zostały omówione korzyści i zagrożenia jakie niesie z sobą partnerstwo.

 


  S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach 2009 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone