Szanowni Państwo, czytelnicy i użytkownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaśle z/s w Szebniach
Komunikat z dnia 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nas wszystkich Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane potocznie RODO.

     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika - zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’ (art. 6 akapit 1 lit. a i c)” .

     W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy wyjaśnić, że posiadamy Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, peselu, adresu e-mail, numeru telefonu. Dane te znajdują się w naszej bazie użytkowników MAK+ zgodnie z Regulaminem Biblioteki.

     Przetwarzamy je w celu wypożyczania i udostępniania księgozbioru i czasopism, korzystania z Internetu, zbiorów cyfrowych i papierowych Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej oraz wszelkich form edukacyjnych organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. W formie wiadomości e-mail wysyłane są upomnienia o zwrot wypożyczonych materiałów.

     Nasze działania są niekomercyjne i służą wspólnej sprawie: upowszechnianiu czytelnictwa, edukacji kulturalnej, ochrony cyfrowej historii regionu,  dlatego informowanie o nich traktujemy jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez nasze Biblioteki (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Szczegółowy zakres działania określa Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach  zatwierdzony uchwałą (Uchwała Nr XXXVI/213/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach z późniejszymi zmianami, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

     Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach. Dane udostępniamy Instytutowi Książki właścicielowi programu MAK+, który obsługuje nasz system udostępniania zbiorów bibliotecznych. Gwarantujemy, że dane nie zostaną przekazane nigdzie dalej zgodnie z Regulaminem MAK+ i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

     Państwa dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą Państwo użytkownikami naszych Bibliotek.Jeśli jednak nie chcą państwo, żeby ich dane były w naszej bazie, prosimy o napisanie do nas w tej sprawie  - na adres mailowy biblioteki lub wypełnienie wniosku i złożenie w GBP lub jej Filiach.Można to zrobić teraz, albo w każdym innym momencie.

     Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.

 

Wniosek o usunięcie danych osobowych można pobrać tutaj

 


GBP w Jaśle z/s w Szebniach