Zofia MacekZofia Macek, urodzona w 1941 r. w Tarnowcu. W 1959 roku ukończyła LO w Jedliczu, w 1963 r.  SN w Przemyślu - kierunek historia, a w 1969 SN w Krośnie - kierunek wychowanie obywatelskie. Studia historyczne na WSP w Rzeszowie dopełniła praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Feliksa Kiryka w 1978 r.  Jest także absolwentką Studiów  Podyplomowych - Organizacja i Zarządzanie Oświatą w Kaliszu. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w SP w Warzycach, następnie przez 36 lat pracowała w SP w Szebniach.
Zofia Macek jest autorką prac  historycznych, opisujących dzieje wsi Szebnie.

Opracowała i wydała "Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach" w 1981 r., "Wieś Szebnie" 1993 r., "Parafia Szebnie" 2002 r.,  "Zarys  Dziejów  Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach"  2005 r., "OSP w Niepli na tle dziejów wsi" w 2009 r.

      Obecnie autorka przygotowuje pracę biograficzną poświęconą ks. J. Opioła. (Ksiądz prałat Józef Opioła (1907- 1997)  niósł pomoc zamkniętym za kolczastymi drutami głodującym i cierpiącym więźniom hitlerowskiego obozu w Szebniach, udzielał schronienia członkom polskiego podziemia - Armii Krajowej, był powszechnie znaną i szanowaną postacią. Niósł pomoc materialną wielu potrzebującym, nigdy o tym nie wspominał, niósł pomoc duchową, dobrą radę i pocieszenie strapionym, szczególnie w latach wojny, okupacji i wojującego stalinizmu na naszych ziemiach.).

 

Wies Szebnie Z. Macek

Parafia Szebnie Z.Macek

Zarys dziejow OSP w Szebniach

Z. Macek OSP w Niepli

W magicznym swiecie pszczol Z. Macek