„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli…”
                       (Cyceron)

      Pierwsze działania organizacyjne mające na celu zorganizowanie biblioteki zostały podjęte w 1907 roku przez mieszkańca Szebni Józefa Palaca, właściciela kopalni w Berdeszewie, ofiarującego swoją bibliotekę miejscowej Straży Pożarnej. Tak utworzony księgozbiór dał początek Czytelni Ludowej, którą założono w 1908 r. Zbiory biblioteki uzupełniano z drobnych datków mieszkańców oraz korzystając z pieniędzy w czasie przedstawień sztuk m.in. „Chata za wsią”, „Karpaccy górale”.

      W 1919 r. Czytelnia Ludowa w Szebniach prowadzona była przez Józefa Żurada, który był jej założycielem i prezesem. Bliższych informacji na ten temat księgozbioru placówki nie znamy. Wiadomym jest fakt, iż zbiory te nie przetrwały okresu II wojny światowej. Pamiątką tamtego okresu są pojedyncze egzemplarze książek, które są przechowywane do dnia dzisiejszego.
W 1956 roku decyzją Prezydium Gminnej Rady Narodowej powstała Gminna Biblioteka Publiczna w Warzycach, w 1957 r. Filia w Szebniach, natomiast rok później Filie w Trzcinicy i Osobnicy.

      Półwieczne istnienia bibliotek to lata wysiłku wielu ludzi, którzy je tworzyli, dbali o rozwój placówek i popularyzację czytelnictwa. Od czasu powstania biblioteki kilkakrotnie zmieniały kadrę pracowniczą i lokalizację. Obecnie posiadają odpowiednie lokale, wyposażone są w dość dobrze zaopatrzony księgozbiór i sprzęt komputerowy.
Duże znaczenie dla umocnienia się organizacyjnego bibliotek stanowił rok 2006. GBP i podległe jej Filie na mocy Uchwały Nr XXXV/213/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada 2005 roku stały się samodzielną instytucją kultury.

     Ostatnie pięć lat odegrały szczególną rolę w rozwoju biblioteki i jej placówek filialnych. Dzięki Wójtowi Gminy Jasło, pozytywnie rozpatrzonym projektom i dotacjom unijnym skomputeryzowano wszystkie placówki. Obecnie biblioteki posiadają dostęp do Internetu i wyposażone są w biblioteczny program SOWA i MAK+.
Starając się sprostać licznym oczekiwaniom czytelników szczególny nacisk kładzie się na zakup nowości wydawniczych oraz czasopism. Daje się zauważyć, że w ostatnich latach znacznie rozwinięto działalność kulturalno – oświatową biblioteki.

     Na koniec 2010 roku w GBP i jej filiach z usług skorzystało ponad 16 000  czytelników. Z komputera i zasobów internetowych skorzystało 8 230 mieszkańców, wypożyczenia czasopism 2 929, liczba udzielonych informacji 6 417. Liczba zakupionych książek 714 wol., liczba wypożyczeń 25 991 wol., liczba odwiedzin czytelników w bibliotekach 19 531 osób, liczba wypożyczeń filmów animowanych 145 szt. oraz  liczba wypożyczeń audiobooków 148 szt.

     Biblioteki oprócz działalności statutowej prowadzą również działania kulturalne
i edukacyjne. Zorganizowano 174 imprezy czytelnicze: spotkania autorskie, wieczory poetyckie, akademie okolicznościowe, bezpłatne kursy dla seniora, warsztaty i plenery malarskie, wyjazdowe warsztaty edukacyjne, konkursy literacko – plastyczne oraz  zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, w których udział wzięło 2 877 os. Najpopularniejsze to: „Moja mała ojczyzna”, „Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkanocnych”, „Wakacje bez nałogów”, „Wesołe ferie – konkurs wiedzy o książce
i bibliotece”, „Zabawa ze sztuką”, „Piątkowe hece w bibliotece”, „Pobawmy się w teatr”, „Z ekologią na Ty”, „Mikołajki z Mikołajkiem”, „Jesień farbami malowana”, „Urodziny Książkowego Misia”, „Dzień Dziecka”, „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy w malarstwie”, „Mój przyjaciel zwierzak”, piknik czytelniczy „Cała Polska czyta dzieciom - ogólnopolska akcja głośnego czytania”, „Bezpieczne wakacje”, „Szlakiem zabytków ziemi jasielskiej”, kurs komputerowy „Komputer oknem na świat”, cykl spotkań promujących regionalizm „Śladami naszego dziedzictwa” oraz spotkania Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego.
Gośćmi placówek byli m.in. B. Tora, R. Kolanko, Z. Macek, I. Tomaszewska,
A. Barnaś, C. Barzyk, B. Berkowicz, M. Fox, R. Karwat „Habibi Hamid”, M. Wiatr,
M. Tomasik, M. Gubała, I. Gomułka, S. Mastej, D. Głowaty oraz przedstawiciele ARF
w Polsce E. Święch i CAL B. Ciurko. 

     GBP prowadzi także działalność wydawniczą. Do 2010 roku wydaliśmy: „Mała Myszka” R. Kolanko, „Mój mały świat” B. Tora, „Niezwykłe przygody wiejskiego Kołacza” M. Tomasik”, „W magicznym świecie pszczół” Z. Macek, „Ukochane zwierzaki”
R. Kolanko, „Kocham Cię Ziemio, po której chodzę” M. Tomasik, „Powiedz ludziom, że kocham ich” M. Bielamowicz, „Moja ojczyzna, to wieś rodzinna” S. Fuczek, „Malarstwo - Zbigniew Kolanko i jego uczniowie” R. Kolanko, „Kocham Ja wszystko, co swojskie”
M. Kurowska, „100 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierówce Gmina Jasło”
Cz. Leosz, „W pogoni za przeszłością” R. Kolanko, „Nie mijaj wiosno, moja nadziejo”
K. Pilch, „Ogród wspomnień” M. Tomasik, „Ochotnicza Straż Pożarna w Łaskach”
I. Adamik oraz „Kapłan Niezłomny” Z. Macek.
Bibliotekarze opracowują również artykuły do gminnego kwartalnika „Wieści
z Gminy Jasło”.


      Efektem naszych działań jest promocja czytelnictwa, biblioteki, jak również szerzenie wartości kulturalnych i społecznych w Gminie Jasło. Głównym osiągnięciem jest integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym oraz promocja ukrytych talentów młodych czytelników.