Zadania projektowe zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach  w 2014


1. Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2014, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

  

 
Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
W ramach Priorytetu 1 GBP pozyskała środki w wysokości 5 500 zł zakupując 259  wydawnictw dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.

2. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.
Zakupiliśmy nowości wydawnicze, lektury i wydawnictwa popularno-naukowe  dla bibliotek szkolnych z ZS w Szebniach, ZS w Trzcinicy i SP w Osobnicy, z którymi GBP podpisała umowy partnerskie zakupując 622 egzemplarzy książek na kwotę - 9 000 zł.

 

3. Programu grantowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Programu Rozwoju Bibliotek pt. Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj  - 5 000 zł

 

 

4. W II edycji konkursu Razem'89 otrzymaliśmy od Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanie do  zadania  Razem - ponad podziałami – 800 zł.

 

5. Konkurs grantowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego został pozytywnie zaopiniowany i pomoże w prowadzeniu archiwów społecznych. CATL i GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 600 zł w ramach  następujących rodzajów zadań:
Opracowanie cyfrowe kolekcji Wojciecha Breowicza, zdigitalizowanie 1000 dokumentów, rękopisów, 100 fotografii, pierwszych czasopism chłopskich i umieszczenie na stronie archiwum oraz utworzenie katalogu zbiorów. Zakup dysków zewnętrznych i materiałów celem zabezpieczenia prawidłowego i przechowywania kolekcji pisarza.

Opracowanie cyfrowe kolekcji Michaliny Kurowskiej, zdigitalizowanie 1000 stron dokumentów i rękopisów poetki oraz dokumentacji fotograficznej, na której znajduje się wieloletni historia działalności społecznej autorki i KGW gminy Jasło.

 

  

6. Projekt Fundacji Wspomagania Wsi  Pożyteczne ferie 2014. Nie zapominajmy o naszych sąsiadach - 2000 zł

 

7. Fundacja Orange projekt Fundacja Orange dla bibliotek – 2346 zł

 

8. Priorytet 4: Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Biblioteka otwarta dla Ciebie

 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocja Literatury i czytelnictwa,  Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 2014. – Biblioteka otwarta dla Ciebie – 14 000 zł.
Projekt realizowany we współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy.

 

 

9. Powiatowy Dzień Matki – konkurs literacko plastyczny na wspomnienia kobiet wiejskich – GKRPA- 1000 zł