1. Dotacja MKiDN Partnerstwo dla Książki- Podróż z książką - 15 724,15 zł
  2. Dotacja MKiDN – IK Kraszewski. Komputery dla Bibliotek- 20 700,00 zł
  3. Promocja czytelnictwa –MKiDN-BN –zakup nowości wydawniczych do bibliotek–6  900,00 zł
  4. Fundacja AGORA- projekt Paczka Literacka- 3 499,08 zł
  5. Dar książek od osób prywatnych – 2 221,08 zł
  6. Dotacja celowa gminy Jasło do projektu „Nie tą drogą! Nie drogą nienawiści”-film o prymasie S. Wyszyńskim – 7 000,00 zł
  7. Remont wejścia do biblioteki (podest) GBP w Jaśle z/s w Szebniach- 5 000, 00 zł