Infrastruktura Bibliotek 2021-2025

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 122 000,00 zł w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” do złożonego wniosku pn. Rekonstrukcja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach.

Całość zadania inwestycyjnego wynosi 1 644 000,00 zł obejmuje rekonstrukcję budynku, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Partnerstwo dla książki. Łączy nas książka

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w ramach

programu Partnerstwo dla książki, pn. Łączy nas książka ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Całość realizacji zadania wyniosła 35 298,87 zł, w tym dofinansowanie do realizacji projektu 16 000,00 zł.

Zrealizowano 27 spotkań autorskich, teatralnych, artystycznych, poetyckich, warsztatów plastycznych, spotkań z filmem oraz cyklu spotkań w mobilnym planetarium, w którym udział wzięło 1510 czytelników.

Operatorem programu jest Instytut Książki w Krakowie.

 

 

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Kwoty dofinansowania dla GBP i jej filii wyniosła 8500,00 zł, kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku równa się 50% dofinansowania.

Środki finansowe przeznaczone na zakup publikacji wydawniczych oraz darmowy nieograniczony dostęp do zbiorów e-booków w serwisie LEGIMI wraz z udostępnianymi czterema czytnikami dla czytelników bibliotek publicznych gminy Jasło w 2021 roku wyniósł 42 000,00 zł. Jest to największa kwota od dziesięciu lat przeznaczona na zakup nowości wydawniczych, lektur uzupełniających dla mieszkańców naszej gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała również literaturę dla najmłodszych czytelników w ramach programu „Mała książka – wielki człowiek” w liczbie 60 egzemplarzy.

Zakupiono ponad 1600 woluminów z dotacji podmiotowej GBP, MKiDN, Instytutu Książki oraz darów czytelniczych.