Projekty

 1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek. Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.

2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie – 16 500,00 zł.

 3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00 zł.

 

 1. Dotacja MKiDN Partnerstwo dla Książki- Podróż z książką - 15 724,15 zł
 2. Dotacja MKiDN – IK Kraszewski. Komputery dla Bibliotek- 20 700,00 zł
 3. Promocja czytelnictwa –MKiDN-BN –zakup nowości wydawniczych do bibliotek–6  900,00 zł
 4. Fundacja AGORA- projekt Paczka Literacka- 3 499,08 zł
 5. Dar książek od osób prywatnych – 2 221,08 zł
 6. Dotacja celowa gminy Jasło do projektu „Nie tą drogą! Nie drogą nienawiści”-film o prymasie S. Wyszyńskim – 7 000,00 zł
 7. Remont wejścia do biblioteki (podest) GBP w Jaśle z/s w Szebniach- 5 000, 00 zł

Zadania projektowe realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach  w 2015 roku.

 1. Fundacja Orange projekt Fundacja Orange dla bibliotek publicznych- dofinansowanie do Internetu.

 

 

 1. Powiatowy Dzień Matki – konkurs literacko plastyczny na wspomnienia kobiet wiejskich – GKRPA- 1000 zł
 2. Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2015, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020- 6700 zł

 

 

 1. Firma Microsoft Corporation w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oprogramowanie i licencje do  komputerów bibliotecznych. Otrzymaliśmy dostęp do trzech pakietów  oprogramowania Windows 7 Enterprise Full OS 32-Bit (Polish), 10 stanowisk Office Professional Plus 2013 (Polish), 5- Office Standard 2013 (Polish) o wartości 46 051,50 zł.

 

 

 1. Program edukacyjny„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. To pierwszy tak duży program edukacji ekologicznej realizowany przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Do naszej biblioteki będą kolejno docierać pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone poszczególnym surowcom. Pierwsza paka trafi do biblioteki już w najbliższym czasie i pomoże przybliżyć młodym ekologom drewno – Skąd się bierze? Co z niego produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów drewnianych?

 

loga

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie „Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wśród dofinansowanych zadań znalazł się projekt realizowany przez Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z TV Obiektyw pt. Zdobyć więzienie w Jaśle czyli wszystko o akcji „Pensjonat”, otrzymał ocenę 75,5 z dofinansowaniem 30 000,00 zł.

rollup11

Zadania projektowe zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach  w 2014


1. Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2014, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

  

 
Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
W ramach Priorytetu 1 GBP pozyskała środki w wysokości 5 500 zł zakupując 259  wydawnictw dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.

2. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.
Zakupiliśmy nowości wydawnicze, lektury i wydawnictwa popularno-naukowe  dla bibliotek szkolnych z ZS w Szebniach, ZS w Trzcinicy i SP w Osobnicy, z którymi GBP podpisała umowy partnerskie zakupując 622 egzemplarzy książek na kwotę - 9 000 zł.

 

3. Programu grantowy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Programu Rozwoju Bibliotek pt. Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj  - 5 000 zł

 

 

4. W II edycji konkursu Razem'89 otrzymaliśmy od Fundacji Wspomagania Wsi dofinansowanie do  zadania  Razem - ponad podziałami – 800 zł.

 

5. Konkurs grantowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego został pozytywnie zaopiniowany i pomoże w prowadzeniu archiwów społecznych. CATL i GBP otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 600 zł w ramach  następujących rodzajów zadań:
Opracowanie cyfrowe kolekcji Wojciecha Breowicza, zdigitalizowanie 1000 dokumentów, rękopisów, 100 fotografii, pierwszych czasopism chłopskich i umieszczenie na stronie archiwum oraz utworzenie katalogu zbiorów. Zakup dysków zewnętrznych i materiałów celem zabezpieczenia prawidłowego i przechowywania kolekcji pisarza.

Opracowanie cyfrowe kolekcji Michaliny Kurowskiej, zdigitalizowanie 1000 stron dokumentów i rękopisów poetki oraz dokumentacji fotograficznej, na której znajduje się wieloletni historia działalności społecznej autorki i KGW gminy Jasło.

 

  

6. Projekt Fundacji Wspomagania Wsi  Pożyteczne ferie 2014. Nie zapominajmy o naszych sąsiadach - 2000 zł

 

7. Fundacja Orange projekt Fundacja Orange dla bibliotek – 2346 zł

 

8. Priorytet 4: Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Biblioteka otwarta dla Ciebie

 

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Promocja Literatury i czytelnictwa,  Partnerstwo Publiczno – Społeczne. Zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 2014. – Biblioteka otwarta dla Ciebie – 14 000 zł.
Projekt realizowany we współpracy partnerskiej z Stowarzyszeniem Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy.

 

 

9. Powiatowy Dzień Matki – konkurs literacko plastyczny na wspomnienia kobiet wiejskich – GKRPA- 1000 zł